Kurs Systemu Realistycznej Samoobrony ESDS w Krakowie

Wszystkie osoby zainteresowane realną samoobroną zapraszamy na Kurs Eksplozywnego Systemu Samoobrony ESDS. 2016 rok jest przełomowy dla samoobrony ESDS w Krakowie. To już 20 lat, od kiedy system samoobrony ESDS nauczany jest przez „Cichala” – wiele osób zawdzięcza mu właśnie to, że mogło poznać ten system samoobrony i do dzisiaj spotykamy się właśnie w całej Polsce na różnego rodzaju szkoleniach oraz kursach doskonalących.

plakat-skrocony

W dn. 2-4 grudnia 2016r. w Krakowie po raz już kolejny odbędzie się spotkanie osób zainteresowanych realną samoobroną. W trakcie kursu będą realizowane zajęcia w zakresie:

  • samoobrony przed nieuzbrojonym napastnikiem według konceptu ESDS;

  • posługiwania się pałką teleskopową w samoobronie;

  • pierwszej pomocy przedmedycznej.

    Spotkajmy się w Krakowie :)

    sos

Czytaj dalej

47/2014 Kurs Strzelecki

Typowe szkolenie strzeleckie wymaga zużycia nieproporcjonalnie dużej ilości amunicji w stosunku do osiąganych wyników. Wynik zależy bowiem od bardzo wielu czynników, których wpływ na każdy strzał jest trudny do dokładnej oceny nawet dla doświadczonych instruktorów.

Idea wykorzystania broni pneumatycznej w szkoleniu strzeleckim nie jest pomysłem nowym. Już w okresie międzywojennym w armiach różnych państw powszechnie stosowano broń pneumatyczną do treningu strzeleckiego.

Do podobnych systemów treningowych powrócono obecnie. Opracowane przez konstruktorów pistolety i karabinki pneumatyczne stanowią treningową wersję służbowej broni. Założeniem twórców było wykonanie broni w taki sposób, aby czynności obsługowe i nawyki strzelca były identyczne, jak w posługiwaniu się bronią bojową. Warto podkreślić, że zadanie to w pełni udało się zrealizować – a broń pneumatyczna stała się dobrym trenażerem broni bojowej nadającą się do treningu wstępnego.

Trening z wykorzystaniem broni pneumatycznej nie musi być realizowany na strzelnicy, co jest bardzo dużym ułatwieniem przy planowaniu tego typu zajęć. Może być zorganizowany w terenie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Trening z użyciem broni treningowej nie zastąpi co prawda treningu z prawdziwą bronią palną, lecz może stanowić znakomite uzupełnienie tego treningu oraz można dzięki broni treningowej pozwolić sobie na trening praktycznie w każdym miejscu (pod warunkiem, że pociski nie będą stanowić zagrożenia dla osób postronnych) oraz o każdej porze dnia. Daje to dużo większe możliwości przy aranżacji ćwiczeń i ogranicza koszty wynajmu obiektów.

46/2014 Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

W Polsce corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. A to właśnie „wczesne podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić a nawet potroić szanse przeżycia” ( Międzynarodowe Wytyczne do Resuscytacji 2010). Wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności świadkowie zdarzenia stają się potencjalnie osobami przygotowanymi do działania i pomagania innym. Często wypadki zaskakują nas w różnych miejscach. Dlatego ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka jest umiejętność ratowania ludzkiego życia.

45/2014 Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Kurs ma na celu:
– uświadomienie – jakie są skutki obojętności.
– przedstawienie uczestnikom właściwych procedur postępowania w razie nagłego wypadku;
– zachęcenie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem poznanych procedur.
– prawne i praktyczne przygotowanie do ratowania życia w sytuacji zagrożenia,
– zahamowanie lęku przed skutkami udzielania pierwszej pomocy,
– wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

44/2014 Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Wypadki i urazy stanowią trzecią przyczynę zgonów Polaków po chorobach układu krążenia i nowotworach. Zła kondycja pierwszej pomocy w Polsce wynika przede wszystkim z faktu, iż problematyka ta ma niską rangę społeczną.

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ma nieocenione znaczenie. System ochrony zdrowia zawsze działa z pewnym opóźnieniem, szczególnie odczuwalnym w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do czasu przybycia wykwalifikowanych służb ratunkowych, przeszkoleni świadkowie zdarzeń mogą ograniczyć skutki urazów, a nawet uratować życie poszkodowanych poprzez właściwe udzielenie pomocy. Należy dążyć do poprawy znajomości zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, gdyż życie poszkodowanego w największym stopniu zależy od umiejętnego udzielenia pomocy przez świadków zdarzenia.

43/2014 Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Kurs ma na celu:
- uświadomienie – jakie są skutki obojętności.
- przedstawienie uczestnikom właściwych procedur postępowania w razie nagłego wypadku;
- zachęcenie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem poznanych procedur.
– prawne i praktyczne przygotowanie do ratowania życia w sytuacji zagrożenia,
- zahamowanie lęku przed skutkami udzielania pierwszej pomocy,
- wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

 

42/2014 Kurs Samoobrony

Samoobrona to proste i nieskomplikowane w nauczaniu metody obrony. Samoobrona nie jest sztuką lub sportem walki, nie służy również zabawie ani rekreacji. Ucząc się technik samoobrony nie ściągasz butów, nie przebierasz się w strój sportowy lub kimono – trenujesz w takim stroju, w jakim chodzisz na co dzień. Tylko wtedy ma to sens.

Samoobrona jest łatwa do opanowania i zapamiętania. Dzięki prostocie i metodom szkoleniowym łatwo sobie przypomnieć jej techniki w chaosie rzeczywistej konfrontacji. Dzięki opracowanym metodom szkoleniowym każdy może nauczyć się zadawać mocne ciosy — niezależnie od swojego wieku.

Czytaj dalej

41/2014 Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Kurs ma na celu:
– uświadomienie – jakie są skutki obojętności.
– przedstawienie uczestnikom właściwych procedur postępowania w razie nagłego wypadku;
– zachęcenie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem poznanych procedur.
– prawne i praktyczne przygotowanie do ratowania życia w sytuacji zagrożenia,
– zahamowanie lęku przed skutkami udzielania pierwszej pomocy,
– wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.